HR Transformation Blog

HR Transformation Blog

Meningen op deze blog weerspiegelen de opvattingen van de schrijver en niet per definitie die van de Capgemini Group

HR: Get data-rich or die tryin’

Rapper 50 Cent zei ooit: “Get rich or die tryin’”. Een uitspraak die getuigt van een filosofie die ik normaal gesproken niet aanhang, maar die ik nu toch wel richting HR wil parafraseren. Het is namelijk tijd om de noodklok te luiden. Ik zeg tegen HR:

                                          Get data-rich or die tryin'

What’s left for HR?

HR is namelijk in een rap tempo haar bestaansrecht aan het verliezen. Digitalisering is bezig aan een onstuitbare opmars en maakt het mogelijk om een groot deel van de HR-taken te automatiseren en/of uit te besteden. Het klassieke voorbeeld is de uitbesteding van administratie en salarisbetaling, maar het gaat veel verder dan dat. Zo zijn er helpdesks die met behulp van kunstmatige intelligence informatie verstrekken aan medewerkers over bijvoorbeeld de salarisstrook of de arbeidsvoorwaarden. Dezelfde helpdesks kunnen tevens managers ondersteunen met kritieke gegevens over het personeelsbestand. Dat zijn toch taken waarvan men nog steeds denkt dat die ‘altijd’ door mensen worden uitgevoerd. Het tegendeel blijkt waar. Onderzoek van de Oxford University stelt zelfs dat circa 47% van de huidige taken binnen organisatie in de komende twee decennia geautomatiseerd kunnen worden [1] . We kunnen dus wel concluderen dat digitalisering en automatisering de afgelopen jaren een grote rol hebben gespeeld, maar tegelijkertijd een nog veel grotere rol gaan spelen in de komende jaren. Niet alleen op HR-afdelingen, maar door de gehele organisatie, onze maatschappij en de wereld zoals wij die nu kennen. Deze ontwikkelingen staan mede aan de basis van de krimp aan HR-medewerkers in organisaties die de laatste jaren heeft gespeeld. Sinds 2000, is de gemiddelde HR-afdeling gehalveerd! Waar staan we in 2030? What’s left for HR?

It’s the data, stupid!

Wat er voor HR overblijft? Data! Of beter gezegd: inzichten, gestoeld op data. Door een groot aantal HR-processen goed te automatiseren en te digitaliseren ontstaan schatten aan waardevolle data. Denk hierbij aan data over instroom en verloop, succesvolle projecten en onsuccesvolle projecten en carrièrepaden. HR moet hier haar voordeel mee doen door zichzelf te richten op het stellen van fact-based HR vragen als:

  • Waarom verlaat deze groep talenten mijn organisatie reeds na 3 jaar, terwijl een andere groep talenten mijn organisatie pas na 8 jaar verlaat?
  • Welke talenten werken goed samen? Welke teamsamenstellingen moeten we bevorderen en welke niet?
  • Welk beloningsbeleid moeten wij hanteren om personeel tevreden en productief te houden?

Er zijn pakketten genoeg die de data zo structureren dat je er met één druk op de knop prachtige dashboards mee kunt genereren. Het is vooral zaak om daar mee te gaan spelen, door met een gedegen methodiek proef-hypotheses te gaan toetsen. De meeste HR-afdelingen missen echter zowel de systemen als de skills om de juiste data te ontsluiten en analyseren. Het alleen maar fraai weergeven van reeds bekende data, voegt niet zoveel toe. De toegevoegde waarde zit juist in het gebruiken van deze data en dashboards om insights te creëren, waardevolle inzichten die een nieuwe kijk op een bekend probleem geven. Wat dat betreft kan HR veel leren van de betere marketing afdelingen die dergelijke analyses al jaren doen. Beschouw je medewerker als klant en onderzoek bijvoorbeeld welk werk bij hem past en gelukkig maakt. Bestuurders zijn geïnteresseerd in harde cijfers, niet in fluffy stuff. Door haar eigen functie te digitaliseren verschaft HR zich een uitstekende positie om op strategisch niveau mee te praten. Door zich te richten op voorspellende analyses waarmee het de organisatie op personeelsvlak en organisatorisch vlak kan voorspellen en sturen, voegt HR waarde toe waar het trots op mag zijn. Al het geneuzel over of HR wel of niet een plek in de boardroom verdient verstomt dan, want de bestuurder gooit hoogstpersoonlijk de rode loper voor je uit! Kortom, HR mag de kristallen bol gaan oppoetsen. De keus is aan HR: Get data-rich or die tryin’!

----

[1] http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

About the author

Jan Brouwer
Jan Brouwer
Jan Brouwer is Senior VP bij Capgemini Consulting en verantwoordelijk voor dienstverlening in het kader van HR: zowel in functionele als in technologische zin. Als Competence Group Leader van HR Transformation is hij verantwoordelijk voor de groep van 100 professionals die op dit gebied actief zijn. Zelf werkt hij ook mee als programma manager bij grootschalige implementaties van HR omgevingen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *.