HR Transformation Blog

HR Transformation Blog

Meningen op deze blog weerspiegelen de opvattingen van de schrijver en niet per definitie die van de Capgemini Group

Leren in de 21ste eeuw

De lerende organisatie is snel en wendbaar, snapt waar de business heen wil en brengt resources in positie om direct waarde toe te voegen aan de organisatieprestatie. Tenminste, dat is het ideaalbeeld. Maar is dit wel haalbaar? Medewerkers zitten vaak 24/7 bij de klant, verspreid over de hele wereld (doen aan borderless business ) en hebben te maken met verschillende culturen en tijdzones. De aanwezigheid van verschillende generaties, leerstijlen en levensfasen maken het aanbieden van het leeraanbod niet gemakkelijker. En dan hebben we het nog niet eens over de steeds veranderende ‘hot skills’ en ‘strategic competences’ van de organisatie in een poging om de markt voor te blijven. De learning & development (L&D) professional staat voor een flinke uitdaging: een gepersonaliseerd leeraanbod, op verschillende locaties of via verschillende toepassingen, toegespitst op verschillende leerstijlen en achtergronden met als doel de medewerker effectief in te zetten. Hoe pak je dit aan?

De Learners Journey
We trekken de vergelijking met de klant van een organisatie: deze klant heeft ook allerlei behoeftes in hoe het product of dienst wordt aangeboden en wat de samenstelling van het product of dienst moet zijn. In de marketing identificeren ze ‘persona’s’ om de klant te groeperen op het gebied van klant-contact-momenten, demografie, leeftijd, sociale omstandigheden, samenstelling van het product, etcetera. Op deze manier wordt het aanbod zo gestandaardiseerd en gepersonaliseerd mogelijk aangeboden. Deze aanpak heet de Customer Journey. Kijkend naar dit fenomeen kunnen we best wat leren van onze marketing-collega’s, waarbij de klantbeleving over diverse kanalen heen wordt geoptimaliseerd. De L&D professional richt hiervoor de  ‘Learner Journey’ in!

Net als onze marketing collega’s, identificeren de L&D professionals persona’s om daar het aanbod op af te stemmen. In het geval van L&D is dit het leeraanbod. Binnen de organisatie vind je vele criteria waarmee de persona in kaart gebracht kan worden. Zo zijn er verschillende generaties te identificeren en binnen een generatie zijn verschillende leerstijlen te benoemen. Zo kun je ook onderscheid maken door persona’s in te delen op basis van demografie of levensfase waar een medewerker in zit bijvoorbeeld. De criteria kunnen zijn dat iemand het liefste virtueel leert, op het door hem gewenste tijdstip of juist in een groep in een klaslokaal.

De manier waarop de ‘persona’ het beste leert kan nu gematcht worden met het leerdoel; welke content moeten de medewerkers zich eigen maken om de organisatiedoelstelling te behalen? En daarnaast, leent de content zich voor een virtueel aanbod, voor een klassikaal aanbod of is hier geen voorkeur in?

Op het moment dat je per persona de leerstijl, de content, het organisatiedoel en het kanaal met elkaar matcht, ontstaat er een Learner Journey*.

De persona wijst de weg
Vandaag de dag zijn er vele methoden en tools die je kunt inzetten op het gebied van L&D en dat kan verwarrend zijn. Het uitgangspunt is om aan te sluiten bij de behoefte van de specifieke learner, om zich de inhoud eigen te kunnen maken. En je zult zien, er zal niet één manier of tool zijn om de content aan te bieden, in het kader van de wendbaarheid zul je verschillende tools en methoden aanbieden aan de Learner. Blended learning (een mix van verschillende tools en -methoden) of de 70:20:10 regel zijn prima te combineren** in het gedachtegoed van de Learner Journey.  En zo creëer je een gepersonaliseerd aanbod dat ten goede komt aan het leereffect en dit heeft een positieve invloed op de organisatieprestatie!

Leren in de 21ste eeuw: de Learner JourneyHet voordeel van leren in de 21ste eeuw is dat er een groot aanbod is van tools en methoden, waardoor er steeds meer mogelijk is op het gebied van leren en om aan te sluiten bij de wensen van nieuwe generaties. Het maakt leren op afstand makkelijker en door middel van virtual reality-technieken kunnen werk- of leersituaties levensecht worden nagebootst. Data over het leergedrag en de progressie van een Learner worden verwerkt en opgeslagen wat de L&D professional continu voorziet van stuurinformatie.

Ja, leren in de 21ste eeuw heeft vele uitdagingen en gelukkig zijn er ook steeds meer innovatieve oplossingen om deze uitdagingen te beantwoorden, zoals de Learner Journey!

 


*De Learner Journey is de weg die de ‘learner’ aflegt om tot het gewenste handelen en gedrag binnen zijn of haar functie over te gaan. De Learner Journey is gebaseerd op enkele persona’s in de organisatie die een doelgroep representeren.

** 70% leert de learner in de praktijk (informeel), door het gewoon te doen en ervaring op te bouwen, 20% wordt geleerd van feedback en coaching, sociaal leren (informeel) en 10% blijft over voor formele leerinterventies zoals een traditionele classroom training.

About the author

Caren van der Lee
Caren van der Lee
Caren is Senior Consultant bij Capgemini Consulting op het gebied van HR transformaties. Ze heeft met name ervaring in het werkveld van webanalytics and data science en is als projectmanager binnen het HR team werkzaam geweest. Caren is geïnteresseerd in transformatieprogramma’s, learning & development en performance management.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *.